Aema Johansson ab bildades 2004 av Mats Johansson och bolaget strävade efter att utveckla egna idéer inom IT. Kopplingen till konst var stor eftersom konsten hade en stor plats i Mats familj. År 2014 började Anders i företaget och utvecklingen av en digital handelsplats för försäljning av konst kom snabbt att bli företagets huvudsysselsättning.

Vår ambition är att erbjuda både konstnärer och köpare ett enklare och smidigare sätt att handla med konst. Vi förmedlar kontakten mellan köpare och konstnär.

Vill du publicera din konst via oss? Kontakta oss så berättar vi mer.